Rady divákům

Desatero golfového diváka

 • Respektujte zdvižení nápisu TICHO.
 • Zákaz telefonování na hřišti, ztište si zvonění na svých mobilních telefonech.
 • Zákaz kouření.
 • Vstup do prostoru hřiště se zvířaty je zakázaný
 • Fotografovat a natáčet smí při turnaji jen předem akreditovaní pracovníci médií.
 • Pohyb je povolen pouze ve vyhrazeném prostoru – dbejte na pokyny maršálů.
 • První pomoc je zajištěna lékařem a zdravotními sestrami – stanoviště mají v turnajové vesničce. V případě nouze kontaktujte okamžitě maršály nebo dobrovolníky na hřišti (poznáte je podle barevných triček s označením Czech Masters).
 • V případě okradení či spáchání závažného přestupku kontaktujte členy security, zajistí policii.
 • Občerstvení je v turnajové vesničce a v restauraci klubovny.
 • Mobilní toalety najdete v turnajové vesničce a na hřišti u odpaliště jamky 3, u fairwaye jamky 5, u jamky 12, u greenu jamky 14 a v blízkosti fairwaye jamky 17

Pokyny při nepřízni počasí

Sledujte během turnaje informace na obrazovkách v areálu hřiště, jestli se na nich neobjeví informace o blížící se bouřce nebo přívalovém dešti. Když se tato informace objeví, maršálové vyzvou k vyklizení tribun a diváci budou upozorněni, aby opouštěli prostor hřiště ještě před přerušením hry.

Varování!

Při nepřízni počasí se vyhněte:

 • otevřenému prostranství
 • vyvýšeným místům, kopcům
 • kovovým plotům, železným konstrukcím
 • nestůjte pod stromy
 • nejezděte golfovým autíčkem

Ustanovení pro návštěvníky:

Elektronické přístroje na sběr a posílání dat týkajících se hry pro sázení a jiné nelegální herní činnosti nebo předávání jakýchkoli údajů nebo informací týkajících se výsledku, pokroku, chování nebo jiného aspektu v průběhu každého hracího kola pro sázkové činnosti nebo jakékoli jiné komerční činnosti bez licence jsou přísně zakázány.